Monday, January 2, 2012

โสมซานชีสกัดชนิดเม็ด (sanqi sijiweihe)

โสมซานชีสกัดชนิดเม็ด  (sanqi  sijiweihe)  
ผู้นำระดับสูงในภาครัฐและเอกชนของประเทศจีน นิยมรับประทานบำรุงร่างกาย และกินก่อนดื่่มสุรา
เพื่อให้ร่างกายขับถ่ายของเสีย(อัลกอฮอร์)ในร่างกายได้ดี  ไม่เมาง่าย
กล่องละ 850 บาท บรรจุจำนวน 20  เม็ด  (เม็ดละ 0.6 กรัม)
บำรุงร่างกาย รับประทาน วันละ 2 เม็ด เช้า-เย็น
หรือ ก่อนดื่่มสุรา  
 ติดต่อคุณเจนนี่/เจมส์  089-782-9060 ,082-323-1918
หากขายเป็นกล่องใหญ่ กล่องละ 18,000 บาท มีทั้้งหมด 20 กล่องเล็ก
 ติดต่อคุณเจนนี่/เจมส์  089-782-9060 ,082-323-1918Monday, December 26, 2011

ความเป็นมาโสมซานชี

โสมซานชี ความเป็นมา


ซานซี  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Panax Notoginseng  (BURK) เป็นพืช อยู่ในตระกูล "โสมคน" ซึ่งนำมาใช้ปรุงยาของจีนที่ให้คุณค่าสูงยิ่ง  สืบเนื่องกันมายาวนานกว่า 250 ล้านปี  และได้มีการบันทึกถึงคุณประโยชน์อันล้ำเลิศมากมายเกี่ยวกับการป้องกัน รักษาสุขภาพได้ดีเยี่ยมไว้เมื่อ 600 ปี ได้รับการ ยกย่องขนานนามไว้มากมาย  เช่น "เสินเฉ่า" สมุนไพรพืชหญ้า เทวดามาโปรด, "เจินปู่ห้วน  ทองไม่เปลี่ยน" , "จินชังเย่าย่า  ตัวยาบ่มหนองพิษ" , "เซินจงจือหวัง ราชาแห่งโสม"  เป็นต้น

ซานซี เขียนในภาษาจีนว่า ภาษาอังกฤษ เขียนได้ 2 แบบ คือ "SANCHI" หรือ "SAN - QI" ต้นโสมซานชีจะมี 3 กิ่ง แต่ละกิ่งจะมี 7 ใบ (ซาน หมายถึง 3 : ชี หมายถึง 7) ซึ่งเมื่อรวมกันเรียกว่า ซานชี หมายถึงต้นไม้ ที่มีกิ่ง 3 กิ่ง แต่ละกิ่ง มีใบ 7 ใบ  โสมซานชีเป็นพืชยืนต้น  กระจัดกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของจีน  มีแหล่งกำเนิด ณ "เหวินซานโจว" จังหวัดยูนนาน  สาธารณรัฐประชาชนจีน และ 85% ของโสมซานชีในประเทศจีนปลูก ณ เหวินซานโจว โสมซานชีที่มีคุณภาพดีที่สุดเพียงแห่งเดียว  เนื่องจากสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิ  ดิน น้ำ ที่เมหาะสมเรียกว่า "แหล่งเพาะปลูกที่ดีและได้มาตรฐานโลก" GAP (GOOD AGRIFULTURAL PRODUCT) ผลิตภัณฑ์โสมซานชี  ทุกชนิดผลิตมาจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP (GOOD MANUFACTURING PRACTICES) ควบคุมการผลิตโดยแพทย์เภสัชกรผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้การควบคุมของรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากการวิจัยบ่งชัดว่า โสมซานชี มีสรรพคุณในการหยุดเลือดจากแผลได้ทุกชนิด  และฟื้นฟูเลือดโดยสลายพิษภัยในเลือด  ต้านความเหนื่อยล้า ต้านความชราภาพ  ต้านความทรุดโทรมอ่อนแอของร่างกายอีกด้วย   สามารถทนต่อการขาดอ๊อกซิเจนในร่างกาย  ลดน้ำตาลในเลือดและเสริมสร้างกลไกการทำงานของร่างกายได้สูง ทำให้ปราศจากโรคภัยที่จะเข้าแทรกสู่ร่างกายได้ เป็นต้น โดยเฉพาะกับโรคภัย ในระบบของหลอดเลือดที่หัวใจสมอง  จะมีฤทธิ์ในการบำบัดเยียวยาได้ผลชงักเป็นอย่างดี และปกป้อง เสริมสร้างสุขภาพได้อีกด้วย
Tags: อาหารเสริม,สมุนไพร

Sunday, December 25, 2011

ประวัติโสมซานชี

ประวัติโสมซานชีมีเรื่อง เล่าขาน เป็นตำนานมาหลายร้อยปี ครั้งนั้นโลกมนุษย์เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ บนพื้นแผ่นดินจีน พืชพันธุ์ธัญญาหารล้มตายเสียหายเป็นจำนวนมาก ประชาชนอดอยาก เกิดโรคระบาดล้มตายเป็นจำนวนมาก เทพเทวดาบนสรวงสวรรค์ผู้ดูแลโลกมนุษย์มองเห็นความเดือดร้อนของชาวโลก จึงได้ประทานเมล็ดพันธุ์พืช “โสม” ซึ่งเป็นอาหารทิพย์ของเหล่าเทพเทวดาบนสรวงสวรรค์ โดยให้พญานกหงส์ 2 ตัว คาบเมล็ดพันธุ์โสมไปโปรยลงพื้นดินโลกมนุษย์

เมล็ดพันธุ์หนึ่ง ไปตกอยู่บนพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศจีน ใกล้กับประเทศเกาหลี ต่อมาเมื่อเมล็ดพันธุ์พืชนี้เจริญเติบโตขึ้นมา เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ที่ราก (ต้น) ของโสมนี้มีลักษณะคล้ายเป็น “รูปตัวคน” จึงถูกเรียกว่า “โสมคน” ต่อมาได้แพร่พันธุ์ไปยังประเทศเกาหลี ซึ่งมีพื้นที่อาณาเขตติดกันจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โสมเกาหลี”

โสมคนหรือโสมเกาหลีนี้เป็น โสมชนิดร้อน มีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายทั่วไป ส่วนอีกเมล็ดพันธุ์หนึ่ง ไปตกอยู่บนพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศจีน ณ หมู่บ้านหนึ่งในเมือง เหวินซาน ได้รับการตั้งชื่อว่า “โสมจีน” ต่อมาเมื่อเมล็ดพันธุ์พืชนี้เจริญเติบโตขึ้นมา ก็เป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างยิ่งเช่นเดียวกัน ต้นโสมนี้จะมี กิ่ง 3 กิ่ง (3 ภาษาจีนเรียกว่า “ซาน”) แต่ละกิ่งจะมี 7 ใบ (ภาษาจีนเรียกว่า “ชี”) จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “โสมซานชี” หมายถึง โสมที่ต้นมี 3 กิ่ง แต่ละกิ่งมี 7 ใบ

โสมจีน หรือ โสมซานชี เป็นโสมชนิดอุ่น มีสรรพคุณใช้บำรุงร่างกาย โดดเด่นในระบบเลือด ต่างกับโสมคนหรือโสมเกาหลี ซึ่งเป็นโสมชนิดร้อน

ชาวบ้านได้นำโสมซานชีไปปรุงเป็นอาหารรับประทาน ปรากฏว่า นอกจากจะมีรสอร่อยแล้ว ยังช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ สรรพคุณของโสมซานชี เป็นที่เรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านรู้ถึงคุณประโยชน์ของโสมซานชี และเพื่อเป็นที่จดจำของชาวบ้านจึงตั้งชื่อว่า “หมู่บ้านซานชี” และได้สร้างรูปปั้นของพญานกหงส์ทั้ง 2 ตัว ไว้เป็นอนุสรณ์ ณ ใจกลางหมู่บ้านซานชี

ต่อมาได้มีการนำโสมซานชีไปปรุงเป็นยาสมุนไพรชาวบ้าน เพื่อรักษาโรคต่าง ๆ สรรพคุณของโสมซานชีเป็นที่กล่าวขานเรื่องลือไปทั่วประเทศจีน ได้รับขนานนามหลายชื่อ เช่น “พืชเทวดา” ชาวบ้านถือว่าโสมซานชีมีค่ายิ่งกว่าทองคำ จึงกล่าวกันว่า “เอาทองมาแลกกับโสมซานชีก็ไม่เอา”
 ได้มีการค้นพบบันทึกเรื่องเกี่ยวกับโสมซานชี ภูมิปัญญาแพทย์จีนโบราณเมื่อ 600 กว่าปี กล่าวถึงสรรพคุณของโสมซานชี ในด้านบำรุงร่างกายและรักษา ต่อมารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ประกาศให้โสมซานชีเป็น “พืชทรัพยากรสงวนแห่งชาติ” พร้อมก่อตั้ง “ศูนย์อุตสาหกรรมโสมซานชี” ครบวงจร ณ เมือง เหวินซาน ทำการศึกษาวิจัย พัฒนา และ ผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปขายในประเทศจีน และส่งออกต่างประเทศทั่วโลก
สมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนัง NAN BAO JIAO NANG
เสริมพลังหนุ่ม บำรุงร่างกาย ดีกว่าไวอะกร้า

สมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนังเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น การใช้สมุนไพรธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพอันเป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณ ก็ได้รับความนิยมเช่นกัน
ผลิตภัณฑ์ยา หนานเป่าเจียวหนัง ซึ่งเป็นยาสมุนไพรจีนที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง ปราศจากสารสเตียรอยด์และสารกระตุ้น ประกอบด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติหลากหลายชนิด ที่ผ่านการเลือกคัดสรรด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณ มาเป็นตำรับยาสมุนไพร


http://nanbao.weloveshopping.com/

สมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนัง NAN BAO JIAO NANG
เสริมพลังหนุ่ม บำรุงร่างกาย ดีกว่าไวอะกร้า

สมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนังเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น การใช้สมุนไพรธรรมชาติเพื่อการดูแลสุขภาพอันเป็นภูมิปัญญาแพทย์แผนโบราณ ก็ได้รับ
ความนิยมเช่นกัน
ขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยา ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยใช้ชื่อทะเบียนการค้า(ไทย) : “ หนานเป่าเจียวหนัง ”
ทะเบียนการค้า(อังกฤษ): NAN BAO JIAO NANG
มีสรรพคุณ : ยาบำรุงร่างกาย
ตัวยาสำคัญ : อี้อี่ยิ่ง , เนกกุ่ย , เกากี้จี้ , ตั่วจ้อ , อิมเอี้ยงคัก , ตังทั้งเช่า , โหงวบี่จี้ ,
เขากวางอ่อน และส่วนประกอบอื่นๆ
ขนาดบรรจุ : บรรจุในแผงบริสเตอร์แพค แผงละ 12 แคปซูล ๆ ละ 600 มิลลิกรัม
(บรรจุผงยา 500 มิลลิกรัม) ใน 1 กล่องบรรจุ 1 แผง (ราคากล่องละ 350 บาท)
สินค้ามี อ.ย. แท้ๆแน่นอนครับ รับประกันความปลอดภัยแน่นอน 100%
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หนานเป่าเจียวหนัง. เภสัชกรรมจีนสมัยใหม่ทางเลือกเพื่อสุขภาพที่ดี ปลอดภัย ไร้สารเจือปนที่เป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย
 ไม่มีอาการแทรกซ้อน และไม่มีการสะสมของยา ผ่านอย.แล้ว
สรรพคุณ : บำรุงร่างกาย
ส่วนประกอบ :
- เขากวางอ่อน (Pilose Antler )
- โสม (Gingseng)
- Schisandra Fruit
- เก๋ากี้ Chinese Wolfberry
- Semen Cuscutae
- Epimedium
- Cistanche
- Arillus Longan
ขนาดและวิธีใช้ :
- รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล กับน้ำอุ่น (ไม่ควรรับประทานกับน้ำเย็น)
- สำหรับการบำรุงร่ายการ เพื่อปรับสมดุลย์ของร่างกายแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 1 ครั้งก่อนนอน
หนานเป่าเจียวหนัง  ของแท้จากโรงงาน ปรับราคาใหม่คืนกำไรให้ลูกค้า
กล่องละ 500 บาท ไม่ขาย  ขายเพียงกล่องละ 350 บาท
ชื่อสินค้า-รุ่น : หนานเป่าเจียวหนัง
ขนาด : 1 กล่อง  จำนวน : 12 แคปซูล
ราคา : 350.00 บาท
โปรโมชั่นพิเศษสำหรับเดือนนี้
5 กล่อง  1 ชุด 1,700 บาท 
10 กล่อง 2 ชุด 3,300 บาท 
20 กล่อง 4 ชุด 6,400 บาท 
30 กล่อง 6 ชุด 9,300 บาท 
วิธีสั่งซื้อสินค้ามี 3 วิธี
1.สั่งซื้อทางโทรศัพท์  089-782-9060 หลังจากท่านโอนเงินแล้ว แจ้งที่อยู่ท่าน และสินค้าในการสั่งซื้อ
หากท่านต้องการให้เก็บเงินปลายทางที่ไปรษณีย์ ก็สามารถแจ้งเราได้
2.สั่งซื้อทาง อีเมล  nv.nanbao@gmail.com
ต้องการซื้อจำนวนมาก หรือเพื่อจำหน่าย  ติดต่อคุณเจมส์   (สันติชัย วงศ์รักษ์)  โทร. 089-782-9060
กรณีให้ส่งแบบ พกง. มีค่าส่ง 150 บาทสมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนัง NAN BAO JIAO NANG เสริมพลังหนุ่ม บำรุงร่างกาย  ดีกว่าไวอะกร้า
NAN BAO JIAO NANG -- Drive for Male
สั่งซื้อทางโทรศัพท์  089-782-9060 (james)สมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนัง เสริมพลังหนุ่ม บำรุงร่างกาย ดีกว่าไวอะกร้า ขุมทรัพย์ท่านชาย

สมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนัง -- ขุมทรัพย์ท่านชาย -- NanBao JiaoNang
สมุนไพรจีน หนานเป่าเจียวหนัง  เสริมพลังหนุ่ม บำรุงร่างกาย ดีกว่าไวอะกร้า


http://nanbao.weloveshopping.com/

"โยเกิร์ต์" ตัวช่วยระบบขับถ่าย- ความอร่อยที่มาพร้อมกับประโยชน์

"โยเกิร์ต์" ตัวช่วยระบบขับถ่าย
ความอร่อยที่มาพร้อมกับประโยชน์ 


            โยเกิร์ตเป็นอาหารที่อร่อย แถมยังมีประโยชน์มากมาย ไม่ใช่ช่วยเพียงแค่ระบบขับถ่ายภายในร่างกายเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ต่างๆมากมายดังนี้
- เวลาท้องเสียเป็นเพราะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่ในลำไส้ แต่เชื้อจุลินทรีย์ในโยเกิร์ตสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดเลวทั้งหลาย การกินโยเกิร์ตจึงทำให้อาการท้องเสียทุเลาอย่างรวดเร็ว ทำให้ถ่ายน้อยลงหรือหยุดถ่าย
- โยเกิร์ตมีไขมันชื่อคอนจูเกตเต็ดไลโนเลอิก ช่วยป้องกันโรคหัวใจ
- โยเกิร์ตไขมันต่ำ 1 ถ้วย เป็นแหล่งรวมของสารอาหารถึง 11 ชนิด และแต่ละชนิดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกาย อย่างไอโอดีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส วิตามินบี 2 โปรตีน วิตามินบี 12 ทริปโทฟาน โพแทสเซียม โมลิปเดนัม สังกะสี และวิตามินบี 5
- โยเกิร์ตให้โปรตีนและแคลเซียมสูงกว่านมธรรมดา เพราะลำไส้ย่อยนมไม่ได้ แต่สำหรับโยเกิร์ตสามารถทำได้ เพราะในโยเกิร์ตมีกรดแลกติกที่จะช่วยย่อยแคลเซียมให้เล็กลง ทำให้ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้
- จุลินทรีย์ทั่วไปอาจทำร้ายร่างกายแต่แลคโตบาสิลัสในโยเกิร์ตเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ร่างกายต้องการ เพราะจะไปหยุดการเจริญเติบโตของเชื้อ "เฮลิโคแบคเตอร์ เอชไพโลไร" ที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะ ลดการอักเสบของลำไส้และไขข้อ แถมยังทำตัวเป็นนักปราบปรามจุลินทรีย์ที่จะทำให้เป็นมะเร็งปากมดลูก ช่วงที่มีรอบเดือนผู้หญิงจึงควรทานโยเกิร์ตเป็นประจำ
- แคลเซียมสูงที่ได้จากโยเกิร์ตจะช่วยป้องกันโรคกระดูกพรุน ความดันสูง มะเร็งลำไส้ และยังกระตุ้นระบบเผาผลาญทำให้ผอมเองโดยไม่ต้องเหนื่อย

- ทำให้ปากสะอาด กำจัดกลิ่นปากและโรคเหงือก

- เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกาย เพราะแบคทีเรียในโยเกิร์ตทำให้ร่างกายสังเคราะห์วิตามินเคและบีในลำไส้ได้ดีขึ้น

            รู้อย่างนี้แล้ว หันมารับประทานโยเกิร์ตเป็นประจำกันดีกว่า เพื่อร่างกายที่แข็งแรง


7 ประโยชน์ของโยเกิร์ตต่อร่างกาย
พฤศจิกายน 13th, 2009

1. โยเกิร์ตย่อยง่ายกว่านม
สาวๆ  หลายคนร้องอี้เมื่อได้ยินคำว่านม  ก็เพราะว่าดื่มนมทีไรมีอันต้องวิ่งเข้าห้องน้ำกันแทบไม่ทันกันเลยทีเดียว  นั่นเพราะว่าคุณนั้นไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสที่อยู่ในน้ำนมได้  แต่ถ้าคุณหันมาทานโยเกิร์ตรับรองได้ว่าไม่มีปัญหาเรื่องท้องเสียอย่างแน่นอนจ้า  เพราะขั้นตอนการทำโยเกิร์ตนั้นน้ำตาลแลตโตสจะถุกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลกาแลคโตสและกลูโคส  โยเกิร์ตจึงทานง่ายแถมยังย่อยง่ายไร้ปัญหา

2. โยเกิร์ตดีต่อลำไส้

โยเกิร์ตประกอบไปด้วยแบททีเรียแลตโตบาซิลัสมากมาย  ที่มีประโยชน์ต่อลำไส้ของเราโดยตรงเลยล่ะ  เพราะว่าเจ้าแบทีเรียตัวนี้จะไปช่วยลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งลำไส้  แถมยังช่วยลดความเสี่ยงจากโรคต่างๆ  ที่เกี่ยวกับลำไส้อีกด้วย

3. โยเกิร์ตช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย

มีการวิจัยมาแล้วนะว่าการทานโยเกิร์ตวันละ 2 ถ้วยนานติดต่อกันเป็นเวลา 3 เดือนรับรองว่าแบททีเรียตัวดีในโยเกิร์ตนั้นจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของคุณให้แข็งแรงขึ้นอีกหลายเท่า  แล้วก็ไม่ป่วยง่ายอีกด้วย

4. โยเกิร์ตช่วยลดเชื้อราฆ่าเชื้อโรค

เชื่อไหมว่าการทานโยเกิร์ตทุกวันจะสามารถช่วยลดเชื่อราที่ช่องคลอดได้  แถมลดการติดเชื้อที่ช่องคลอดได้อีกต่างหาก  สาวคนไหนกลุ้มเฮดกับเรื่องเชื้อราของน้องหนูเราอยู่นั้น  ลองหันมาทานดูสิ  รับรองว่าหายเป็นปลิดทิ้งเลย  นอกจาดนี้แล้วยังช่วยให้ช่วงมีประจำเดือนทุกครั้งควรทานโยเกิร์ตเป็นประจำด้วยเราะสะพคุณของเจ้าโยเกิร์ตนี้จะช่วยลดเชื้อรานั้นเอง  แล้วก็ช่วยกำจัดเชื้อโรคในช่องคลอดเราด้วย

5. โยเกิร์ตอุดมไปด้วยแคลเซียม

โยเกิร์ตถ้วยโปรดของคุณนั้นอุดมไปด้วยแคลเซียมแบบเต็มเปี่ยมถ้วยเลยแหละ  เผลอๆ  มากกว่าวะด้วยซ้ำ  ทานบ่อยๆ  ก็จะเป็นการเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างายเรา  แถมยังช่วยดูดซึมแคลเซียมได้ดีอีกด้วย  ฟันธงเลยแหละว่าทานบ่อยๆ  ห่างไกลโรคกระดูกพรุนแน่นอนเจ้าค่า

6. โยเกิร์ตช่วยลดกลิ่นปาก  ฟันผุ  โรคเหงือก

มีการวิจัยจากแดนปลาดิบโน้นว่า  การเลือกทานโยเกิร์ยสูตรไร้น้ำตาลนั้นจะช่วยลดอาการกลิ่นตุๆ  ที่ปากได้  นอกจากนี้แมงก็ไม่มีทางกินฟันให้ผุแน่นอน  แถมยังไม่มีโรคเหงือกให้เจ็บปวดเล่นอีกด้วยล่ะ  ขอบอกนิดๆ  น่ะว่าที่เราไม่มีกลิ่นมากนั้นก็เนื่องมาจาก แบททีเรียสองสหายทั้งแลคโตบาซิลลัสและสเตร็ปโตค็อสคัส  ต่างช่วยกันขยันขันแข็งทำลายปริมาณไฮโดรเจนซัสไฟด์ที่เป็นต้นเหตุของอาการกลิ่นปากนั้นเอง

7. โยเกิร์ตช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ

แบททีเรียตัวเก่งอย่างแลลโตบาซิลัสที่ทมีอยู่เยอะแยะในโยเกิร์ตนั้น  ขอบอกว่าเจ้าตัวนี้เก่งมากๆ เพราะว่าสามารถช่วยควบคุมปริมาณโคเลสเตอรอลและกลีเซอร์ไรด์ในกระแสเลือดเราไม่ให้สูงเกินไปได้  ทำให้เราไม่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเอง

รู้ถึงเรื่องความมหัสจรรย์ของโยเกิร์ตกันแล้ว  จะมัวรออะไรอยู่ล่ะ  รีบไปหยิบโยเกิร์ตในตู้เย็นมากินเร็ว  จะได้สุขภาพดีกันถ้วยหน้า

 ขอขอบคุณ   ที่มา : นิตยสาร Spicy